Navigácia

Partners

Nedeľa 7. 2. 2016

Vitajte na stránkach našej školy

Na tejto stránke našej školy nájdete množstvo rôznych informácií a zaujímavostí - zoznamy žiakov, učiteľov, tried, známky žiakov a množstvo iných údajov. Ostatné údaje nájdete na hlavnej stránke školy: www.oase.edu.sk

Novinky

 • O Z N A M

  9. februára 2016 o 15.30 h sa budú konať triedne schôdzky RZ pri OA Senica.
  Program:
  1. Výchovno - vzdelávacie výsledky za prvý polrok.
  2. Voľba zástupcov rodičov do rady školy.

 • Hlavná stránka školy: http://www.oase.edu.sk

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica
  Dlhá 256, 905 80 Senica
 • +421 034/651 41 00 - sekretariát
  +421 034/651 25 07 - vrátnica

Fotogaléria