Navigácia

Partners

Štvrtok 30. 7. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

Na tejto stránke našej školy nájdete množstvo rôznych informácií a zaujímavostí - zoznamy žiakov, učiteľov, tried, známky žiakov a množstvo iných údajov. Ostatné údaje nájdete na hlavnej stránke školy: www.oase.edu.sk

Novinky

 •        Zoznam žiakov, ktorí splnili podmienky prijatia na OA v Senici
   v školskom roku 2015/2016

   
   obchodná akadémia                služby v cestovnom ruchu

 • 26. 5. 2014

  Do galérie Zájazd do Anglicka boli pridané fotografie.

 • Nové číslo časopisu EKO

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  Od 15. 06. 2014 dochádza k zmene účtu pre platby za stravu.

  Pôvodný účet bude k uvedenému dátumu zrušený.

   Nové číslo účtu:   7000494671/8180

 • Krajské kolo súťaže žiakov v Spracovaní informácií na počítači

         6. februára 2014 sme v nových priestoroch našej školy privítali 25 žiakov zo šiestich stredných škôl, ktorí súťažili v troch disciplínach.

  Súťaž v písaní na počítači pozostávala z 10-minútového odpisu trojstranovej papierovej predlohy. Úlohou žiaka pri úprave textu na počítači je v časovom limite upraviť text normalizovanými korektorskými značkami zo súboru vopred uloženého súťažnou komisiou do počítača. Medzi pomerne nové súťažné disciplíny patrí wordprocessing. Úlohou súťažiaceho je počas 45 minút profesionálne spracovať externý text podľa vytlačených detailných inštrukcií. Výsledky tejto súťažnej disciplíny budú spracované do siedmich dní od skončenia súťaže.

 • Matematický klokan

  Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Aj tento školský rok máte možnosť zapojiť sa do tejto súťaže a pomerať si tak svoje vedomosti s ostatnými rovesníkmi z celého Slovenska. Každý súťažiaci dostane účastnícky diplom a 20 % najúspešnejších riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa. V každej vekovej kategórii bude približne 5 % najúspešnejších riešiteľov odmenených vecnými cenami. Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania. Dvaja vyžrebovaní výhercovia získajú notebooky.

 • 29. 12. 2013

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • 29. 12. 2013

  Do galérie Olymiáda v ANJ boli pridané fotografie.

 •      Deň otvorených dverí

  Tradične sa v našej škole koncom decembra konal  Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili nielen žiaci ZŠ zo všetkých senických škôl, ale i škôl z celého okresu Senica, Skalica, Myjava a Malacky. Spolu s učiteľmi a rodičmi  si okrem priestorov školy prezreli aj priestory na odbornú prípravu študentov OA. Sprievodným podujatím bol Veľtrh cvičných firiem v aule školy a prezentácia študentov študijného odboru služby v cestovnom ruchu. Pozrite si fotogalériu.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica
  Dlhá 256, 905 80 Senica
 • +421 034/651 41 00 - sekretariát
  +421 034/651 25 07 - vrátnica

Fotogaléria